Konferencja prasowa dotycząca wyników badań archeologicznych na Tumsky Residence - 24.06.2020

25.06.2020

W dniu 24 czerwca 2020 na Tumsky Residence w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa, na której pojawili się zaproszeni goście - przedstawiciele UM Poznania, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Miejskiego Konserwatora Zabytków, poznańskiego Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich, archeolodzy pracujący na inwestycji, eksperci UAM i UMK w osobach profesorów: dendrochronologii, geomorfologii, palinologii, archeologii, a także liczne media, reprezentujące telewizję, radio i Internet.

W atrakcyjnej formie filmu oraz prezentacji przedstawiono wstępne wyniki badań archeologicznych na inwestycji Tumsky Residence. Badania wykopaliskowe przy ul. Zagórze mają ogromne znaczenie dla historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podczas prac archeologicznych odkryto wał obronny o szerokości aż 40 metrów i wysokości 12 metrów. Okazało się, że południowa część kompleksu grodowego była większa, niż do tej pory sądzono. Odkrycia z czasów Mieszka I potwierdzają szczególną rangę grodu w państwie Piastów. Jednocześnie to pierwszy tak olbrzymi fragment tysiącletniego wału obronnego odnaleziony w Polsce.

Zanim jednak ruszyła budowa projektu, inwestor przedłożył wniosek o prowadzenie prac archeologicznych, a do dokumentacji został dołączony program badań archeologicznych, który zaakceptował Miejski Konserwator Zabytków – Inwestycja była planowana do głębokości 4 m, natomiast najciekawsze warstwy archeologiczne zalegały 2 m niżej. Dla dzisiejszego Poznania bardzo istotne było, żeby zagłębić się poniżej poziomu potrzebnego do realizacji projektu mieszkaniowego. Uzyskaliśmy kompromis, który pozwolił nam na wykonanie wykopu sondażowego do tzw. "calca", co pozwoliło uchwycić nieruszone konstrukcje drewniane. Należy pochwalić współpracę pomiędzy Dom-Eko, a służbami konserwatorskimi. Mimo, że inwestor nie miał obowiązku, wykazał się świadomością i pozwolił osiągnąć właściwe cele naukowe -mówi Bogdan Walkiewicz, kustosz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Prace badawcze prowadzono w roku 2019 i 2020, na obszarze 1451 mkw, osiągając głębokość 5,25 m od początkowych warstw o znaczeniu historycznym, 7 m od obecnego poziomu gruntu. By przeprowadzić badania wykopaliskowe powołano zespół badawczy, który składał się z 6 archeologów-ekspertów. Zastosowano najnowocześniejszą metodę badawczą, czyli fotogrametrię, która pozwala na dokumentowanie bardzo szczegółowo wszystkich odkrytych przedmiotów archeologicznych, tak jak i warstw kulturowych -wskazuje Jakub Affelski z Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej Szpila.

W zgodnej opinii archeologów wielkim sukcesem był fakt, że podczas badań udało się dotrzeć do konstrukcji drewnianych wału. To umożliwiło pobranie próbek w celu wykonania analiz dendrochronologicznych. Dzięki nim otrzymano szczegółowe daty związane z procesem budowy wczesnośredniowiecznego grodu. - Materiał badawczy dla dendrochronologa był cudowny. Wszystkie próbki drewna udało się wydatować, co jest niezwykłym osiągnieciem. Znaleźliśmy drewno dębowe. Wyszły co najmniej 3 fazy rozwoju tego wału, najstarsze drewno to lata 968 - 970. W tym czasie powstała najstarsza część wału. Następnie rok 980 - kolejne skrzynie, a później pojawia się następna warstwa - rok 986. I jest jeszcze jedna próbka z pala, będącego obok skrzyni i wyszła data 1000 – wskazuje Prof. dr hab. Tomasz Ważny, z pracowni badań dendrochronologicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego.

Prace archeologiczne już zakończono. Na ostateczne wyniki badań trzeba jednak jeszcze trochę poczekać. Kontynuowana jest budowa inwestycji. Jak zapewnia deweloper Dom – Eko, ślad po odkryciach będzie należycie wyeksponowany - W kręgosłupie naszych wartości mamy między innymi ekologię, odpowiedzialność, rozwój i szacunek. Ten szacunek realizujemy również poprzez poszanowanie historii. Chcemy zachować jej element dla przyszłych pokoleń, aby każda osoba, która przyjdzie na inwestycję Tumsky Residence, miała świadomość miejsca, w jakim się znajduje – mówi Agnieszka Banaszak, Prezes Zarządu spółki Dom – Eko. Deweloper planuje we foyer budynku umieścić wydruk przekroju wału z czasów wczesnych Piastów, a w gablocie przygotować rekonstrukcję bel dębowych, które odkryto podczas badań. Dodatkowo, dla podkreślenia rangi miejsca oraz odkryć, w częściach wspólnych budynku pojawią się zdjęcia nawiązujące do badań i historii miejsca. - Jestem dumna, że ścisła współpraca wszystkich stron, a przecież tych zaangażowanych osób było około 50, pozwoliła sprawnie przeprowadzić badania. Szczególne podziękowania należą się profesorom, ekspertom, archeologom, pracownikom Dom-Eko, współpracownikom, jak i pracownikom z ramienia Miejskiego Konserwatora Zabytków – podsumowuje Agnieszka Banaszak.

Film „Tumsky Residence – inwestycja na fundamentach historii”, prezentowany na konferencji prasowej, dostępny poniżej:

Planowany termin realizacji inwestycji: II kwartał 2021.