Odbiór nieruchomości od dewelopera. Na co zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania.

21.06.2021

Długo wyczekiwanym przez nabywcę momentem jest odbiór lokalu mieszkalnego i wydanie kluczy. Jeszcze przed podpisaniem aktu przeniesienia własności, powinno się dokładnie sprawdzić stan odbieranej od dewelopera nieruchomości. Deweloper przeprowadza odbiór nowego lokalu mieszkalnego zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie deweloperskiej. W świetle ustawy o ochronie praw nabywcy obowiązującej od 2011 roku, zaproszenie na odbiór do przyszłych mieszkańców można wysłać dopiero po ukończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Podczas spotkania warto przyjrzeć się dokładnie jakości wykończenia i zgodności przeprowadzonych prac z zapisami prospektu, załączników, szkiców oraz umowy deweloperskiej. Do odbioru lokalu można przystąpić samodzielnie lub wesprzeć się osobą z odpowiednimi kwalifikacjami budowlanymi. Jeśli mieszkanie posiada wady, należy to natychmiast zgłosić inwestorowi, a wszystkie usterki ująć w protokole zdawczo-odbiorczym.

Kwestie techniczne

Pierwszym aspektem, na który należy zwrócić uwagę jest zweryfikowanie układu lokalu, pod względem rozmieszczenia ścian oraz porównanie ich z dokumentacją techniczną. Kolejnym punktem powinno być sprawdzenie lokalu pod kątem standardu wykończenia, czyli wykonania zgodnie z ustaleniami z deweloperem. Ważną kwestią są także płaszczyzny posadzek, kąty proste i odchyłki ścian, których dokładność wykonania będzie miała wpływ na późniejsze wykończenie mieszkania. Duże znaczenie ma brak zarysowań na drzwiach wejściowych, stolarce okiennej, parapetach oraz powierzchni wykończeniowej balkonów, a także kierunki otwierania i domykania okien. Sprawdzenia wymagają wszystkie instalacje znajdujące się w mieszkaniu, przede wszystkim elektryczna, sanitarna i wentylacji. Każdy z tych elementów wykonania powinien zostać zweryfikowany z dostępną dokumentacją techniczną.

Teoria i praktyka

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera niewątpliwie przyda się wiedza teoretyczna. Prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z tzw. „sztuką budowlaną”. Respektowanym dokumentem są tutaj „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Instytutu Techniki Budowlanej oraz normy branżowe. Podstawą odbioru prac jest rzut lokalu, standard wykończenia oraz pisemna informacja o powierzchni użytkowej mieszkania. Oprócz wiedzy teoretycznej przyda się również praktyczna w kwestii użycia odpowiednich narzędzi. Pomogą one zweryfikować, czy wydawane mieszkanie nie posiada wad lub usterek. Na odbiór warto zabrać ze sobą poziomicę (długość 2m lub 1m), poziomicę kątową o długości ramienia 1m, szczelinomierz kątowy, dalmierz laserowy oraz aparat fotograficzny lub telefon do wykonania dobrej jakości zdjęć, dzięki którym można sfotografować ewentualne wady lokalu. Na pisemne ustosunkowanie się do wskazanych w protokole wad/usterek deweloper ma 14 dni od dnia podpisania dokumentu. Każda uznana wada musi zostać usunięta w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu.

Dokumenty odbiorowe

Podczas spotkania odbiorowego spisywany jest protokół zdawczo-odbiorczy lokalu. Na protokole oprócz ewentualnych stwierdzonych wad i usterek, powinny znaleźć się: data sporządzenia protokołu, dane stron umowy, adres nieruchomości, stany liczników zw, cw i co oraz ewentualnie wstępne ustalenia z deweloperem, co do sposobu i czasu usunięcia wypisanych usterek. Fakt otrzymania kompletu kluczy do mieszkania, urządzeń sterujących do bramy garażowej, czy kodów do domofonu również potwierdzany jest podpisem na protokole.

Poza protokołem zdawczo-odbiorczym, nabywca powinien otrzymać od dewelopera także dokumentację powykonawczą mieszkania, instrukcję jego użytkowania, jak i wszelkie gwarancje dotyczące elementów jego wyposażenia. Dzięki dokumentacji nabywca będzie miał podgląd, jak przebiegają instalacje w mieszkaniu. Dodatkowo, deweloper powinien przekazać nabywcy informacje dotyczące mediów, w szczególności możliwości zawarcia umów o prąd, gaz, telewizję, telefon, czy Internet.

Po sprawdzeniu stanu odbieranej nieruchomości od dewelopera i odbiorze kluczy do własnego M, pozostaje już tylko wykończenie oraz aranżacja nowej przestrzeni J

AW, Dom-Eko