Kontakt

Organizator konkursu

DOM-EKO Sp. z o.o.
ul. Spichrzowa 6/5
66-400 Gorzów Wlkp.
biuro@dom-eko.com.pl

NIP 972-10-57-526
REGON 634411241
KRS 0000138661
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 100.000,00 zł